Bài đăng

Huyet ap bao nhieu la on dinh?

Cao huyet ap nguy hien nhu the nao?